Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för www.spanishacademy.se och våra tjänster. Vi behöver behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Genom att använda Spanish Academys hemsida eller våra tjänster samtycker du till hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Det är till exempel namn, personnummer och e-postadress. Uppgifter som din IP-adress eller din inspelade röst kan också vara personuppgifter om de kan kopplas till dig.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Spanish Academy behandlar personuppgifter på kunder som är användare av våra tjänster. Vi behandlar även personuppgifter om personer som utgör potentiella kunder och som kontaktar oss via Spanish Academy hemsida eller andra kanaler.

Spanish Academy behandlar följande uppgifter om dig: namn, personnummer, adress, telefonnummer,
e-postadress, bilder eller videoklipp på dig som har tagits på våra sammankomster online eller i andra sammanhang samt användarinformation såsom inloggnings-ID, användarnamn och lösenord i Spanish Academy system.

Hur hämtar vi information?
Vi samlar in personuppgifter på flera olika sätt. Det vanligaste är att vi får denna information direkt från dig genom kontakt online och offline, till exempel när du skickat oss ett e-post, gjort en intresseanmälan till en kurs eller skriver ett meddelande på våra andra kanaler. Eller exempelvis från andra personer med koppling till det företag du representerar.

När du använder vår hemsida använder vi även cookies och andra spårningstekniker. Vi kan även inhämta uppgifter om dig från andra källor i vissa fall. Dessa källor kan vara datainsamlare hos tredje part, Spanish Academys marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part.

Särskilt om cookies
Vid besök på Spanish Academys hemsida loggas viss information automatiskt i så kallade cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på din dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad du gör på webbplatsen. 

Google Analytics
Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies. Datan som genereras från cookies gällande din användning av denna webbplats överförs och lagras på en Google-server i EU.

Varför inhämtas information?
Anledningen för behandlingen av dessa personuppgifter är för att kunna tillhandahålla dig den information eller de tjänster du efterfrågat, för att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster, för att kunna ge support till dig som kund, för att förbättra och utveckla kvaliteten och funktionen i våra tjänster, för behandling av beställningar, fakturering, betalning och annan finansiell uppföljning.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Spanish Academys ansvarar för att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Det kan t.ex. innebära att enbart behöriga personer får tillgång till uppgifterna. Vi lämnar aldrig ut uppgifterna till andra utan stöd av lag.

Underleverantörer och överföring av personuppgifter
Spanish Academys kan komma att anlita underleverantörer för att behandla personuppgifter och kan för detta ändamål komma att överföra uppgifter till tredje part. Dessa underleverantörer är bland annat vår leverantör av betalningssystem (vi använder oss av Stripe).

Rättigheter
Om du inte vill ta emot marknadskommunikation från Spanish Academy kan du kontakta oss via e-post på info@spanishacademy.se. Observera att du, även om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmaterial från oss, fortfarande kan få annan kommunikation som är nödvändig för att fullgöra våra åtaganden gentemot kund. Du kan begära att få de uppgifter som vi behandlar om dig och du har rätt att begära att Spanish Academy korrigerar felaktiga personuppgifter om dig genom att kontakta oss. Du har dessutom rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Kontakt
Om du har frågor eller synpunkter angående vår integritetspolicy eller invändning mot hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@spanishacademy.se

Denna integritetspolicy uppdaterades den 24 februari 2022