logo spanish academy-02

FAQ - frågor och svar

A: Om du inte har några förkunskaper, eller mycket få kunskaper, i det spanska språket sedan tidigare passar en Spanska grundkurs. 

A: Kursen är upplagd på 8 lektioner och pågår under fyra veckor. Varje lektion är 2 timmar.

A: Pris hittar du under respektive kurs under menyn “kurser”.

A: Vi har kursstarter varje månad. Se följande sida för info om kommande kursstarter:

https://spanishacademy.se/kurser/

A: I varje grupp är ni cirka 10-12 elever.

A: Kursens mål är att eleven ska ha lärt sig grundläggande grammatik, kunna föra konversation om vardagliga ämnen, byggt upp ett ordförråd och känna sig mer säker när hen pratar spanska.

A: Lektionerna ges live online över Zoom. Det är enkelt att koppla upp sig till och vi skickar manual om du vill installera programmet, går även bra att delta i lektionerna utan att installera programmet. Länk till klassrummet skickas innan kursstart.

A: Ja, fokus i våra kurser ligger på muntlig kommunikation och vi gör konversationsövningar blandat med genomgång av nödvändig grammatik.

A: Om du går grundläggande nivå är det A1 enligt skalan GERS (Gemensam europeisk referensram för språk). De mer avancerade kurserna är nivå B1/B2 enligt skalan GERS (Gemensam europeisk referensram för språk). När du uppnått C1/C2 är du på avanceras nivå. 

A: Nej, kurslitteratur ingår gratis och skickas per mail. Om du vill går det bra att skriva ut de PDF:er vi skickar alternativt om du föredrar att köpa böckerna så går det givetvis bra.

A: Det går bra att betala direkt genom de länkar som finns på respektive kurs sida.

Vi använder oss av betalningssystemet Stripe. När betalning är gjord är ni automatiskt anmälda till kursen. En bekräftelse på att ni är anmälda skickas per mail inom 24h.

För fler frågor kan ni alltid nå oss på info@spanishacademy.se