Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Tack för att du besöker Spanish Academy och är intresserad av våra kurser. Spanish Academy erbjuder språkkurser online och nedanstående allmänna anmälningsvillkor gäller för anmälan till kurs hos oss. Dessa användarvillkor gäller så fort en betalning av en kurs har genomförts.

Minderåriga

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs.

Anmälan

För att anmäla dig till en kurs måste du betala den totala kursavgiften. När den är betald får du en bekräftelse per e-post att du är anmäld.

Betalning

Betalning av kursavgiften sker genom faktura över betalningssystemet Stripe. När din betalning är gjord ses det som en bindande anmälan.

Återbetalning av kursavgift

Fullföljt köp av någon av våra kurser ses som en bindande anmälan, betald kurs återbetalas ej. Om du vet att du ej kommer kunna medverka vid kurs du har betalt kan du om möjligt erbjudas plats på nästkommande kurs, om vi blivit informerade minst två veckor innan kursstart. Ombokning på detta sätt kan göras inom sex månader från köptillfället.

Avbokning av lektion

Avbokning av lektion i gruppundervisning går ej att ersättas med ny lektion vid senare tillfälle, uteblir eleven från lektion förlorar denne sin lektion utan chans att kunna ersätta den.

Avbokning av privatlektion (max 3 ändringar per kurs) måste göras minst 24h innan lektion, om avbokning sker inom 24h före lektionstillfället går lektionen förlorad utan chans att kunna ersättas. För att avboka lektion på en måndag måste avbokningen ske fredag innan kl 14.00.

Försening

Vid försening till lektion är väntetiden högst 15 minuter, om elev kommer senare förlorar eleven sin lektion utan chans att kunna ersätta den.